Öz-Ege Tütün San.Tic. A.Ş.
EN | TR

Bizim için değerlisiniz!

uygunluk@ozege.com

Sevgili çalışanlarımız, müteahhitlerimiz ve ziyaretçilerimiz,

Öz-Ege içinde yasa dışı ve etik olmayan uygulamalarla karşılaşıyorsanız,

uygunluk@ozege.com

adresini kullanarak bizi bilgilendirebilirsiniz.

Başvurunuz doğrudan en üst yönetim tarafından değerlendirilecek ve adınız kesinlike gizli tutulacaktır.

Aşağıda bazı örnekleri verilen uygunsuz davranışlar hakkında bizi bilgilendirebilirsiniz:

• Öz-Ege den 3. şahıslara veya 3. şahıslardan Öz-Ege ye verilen rüşvet, eğlence veya hediye paketleri.

• İnsan hakları ihlâlleri, çalışana saygısızlık, mobbing ve etik olmayan yaptırımlar.

• Yasa dışı ticaret, haksız rekabet ve tekelleşme uygulamaları, kara para aklama.

• Öz-Ege ile iş ilişkisinde bulunan organizasyonlarla ilgili iki taraflı çıkar ilişkisinde bulunmak.

• Yasalara, yönetmeliklere ve prosedürlere uyma ve kayıt tutma konularında eksiklikler, hatalar.

• Yaralama veya yıldırma amaçlı fiziksel taciz veya taciz tehditi.

• Sözlü veya fiziksel cinsel taciz.

• Irk, ten rengi, sosyal köken temelli ayrımcılık.

• Cinsiyet, cinsel tercih veya hamilelik durumu temelli ayrımcılık.

• Din ve politik tercih temelli ayrımcılık.

• Örgütlenme özgürlüğü, sendikalı ve sendika temsilcisi olma temelli ayrımcılık.

• Etnik köken ve milliyet kökenli ayrımcılık.

• Özürlü olma durumu temelli ayrımcılık.