Öz-Ege Tütün San.Tic. A.Ş.
EN | TR

Su Politikası


  * Su Politikasını indirmek için tıklayınız.

Öz-Ege, yürüttüğü faaliyet ve değer zinciri boyunca suya bağımlıdır. Bu çerçevede Öz-Ege, sürdürülebilir kalkınma ile kendi faaliyetleri, değer zinciri, çalışanları, hissedarları ve toplum üzerinde uzun vadede değer yaratmayı hedefler.

Bu kapsamda Öz-Ege, oluşturduğu Su Politikası çerçevesinde temiz ve güvenli suya erişim hakkını gözeterek;

• Yerel yasa ve yükümlülüklere uyumun sağlanmasını,

• Su stresi riski karşısında etkin ve sürdürülebilir bir su yönetimi sistemini kurmayı ve sistemi etkin bir şekilde yürütmeyi,

• Hedefleri doğrultusunda, su tüketiminin azaltılması, optimize edilmesi, su verimliliğinin artırılması,

• Değer zincirindeki su tüketiminin azaltılması, verimli kullanımı için paydaşlarıyla iş birliği içinde olmayı,

• Gelişen teknolojileri benimseyerek faaliyetleri boyunca suyun verimli kullanılmasını,

• Çalışanlarının temiz suya erişim hakkını gözetmeyi ve sağlıklı bir çalışma ortamı sunmayı,

• Ekolojik olarak özümsediği bilinç ile birlikte, sadece birincil derecedeki çalışanlarının değil, birlikte çalışmakta olduğu tüm üretici kitlesinin ve paydaşlarının temiz suya kolay erişimi ile ilgili çalışmalarını sürdürmeyi,

• Birincil ve dolaylı çalışmakta olduğu tüm paydaşlarının çevre bilincini ve farkındalığını artırmayı,

Öz–Ege Su Politikası’nın temel maddeleri olarak kabul ve taahhüt eder.

Öz-Ege Tütün A.Ş.

Yönetim Kurulu

Mahmut Özgener    Rikardo Aliberti

23.06.2022 / Rev0